Welcome to 泡泡工房
Welcome to 泡泡工房
購物車 0

聖誕系列

每年聖誕店主都會絞盡腦汁,諗好多花款,但偏偏限於人手問題.結果只會做出幾款,店主都心儀的款式😍

店主一向喜愛天然色粉, 所以設計的款式都不會太色彩繽紛, 但絕對適合任何人士從頭洗到落腳. 所以如果你響度選購聖誕款式的話, 你絕對可以放心使用😘